Informacja o wyborze wykonawcy w zw. z zapyt. ofert. z dn. 12.10.17 na wyk. usług audytu wzorniczego


Szanowni Państwo,

Niniejszym Firma Handlowo Usługowa "Marta" Marta Wódkowska informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji usług doradczych w zakresie wykonania audytu wzorniczego w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Soul and Mind - Brand Design Sp. z o.o.


Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji...
W związku z realizacją projektu pt: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie technologii produkcji innowacyjnego papieru toaletowego nawilżanego”, w ramach w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, firma PPHU „Wódkowski” – Andrzej Wódkowski zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci linii technologicznej do produkcji papieru nawilżanego toaletowego. Szczegóły dotyczące treści zapytania ofertowe znajdą Państwo w załącznikach.

pliki zapytania do pobrania: grupazefir_zapytanie_ofertowe.pdf
Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji...
W związku z realizacją projektu pt: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie technologii produkcji innowacyjnego papieru toaletowego nawilżanego”, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, firma PPHU „Wódkowski” – Andrzej Wódkowski zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci linii technologicznej do produkcji papieru nawilżanego toaletowego. Szczegóły dotyczące treści zapytania ofertowe znajdą Państwo w załącznikach.

pliki zapytania do pobrania: grupazefir_zapytanie_ofertowe.pdf
Projekt „Nowy produkt w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Wódkowski”


Projekt „Nowy produkt w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Wódkowski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
P.P.H.U. "Wódkowski", ul. Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin
tel./fax: 041 391 70 28
kom. 664 499 002
Zefir@GrupaZefir.pl
Webdesign by Pluta.pl Group