Projekt „Nowy produkt w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Wódkowski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
P.P.H.U. "Wódkowski", ul. Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin
tel./fax: 041 391 70 28
kom. 664 499 002
Zefir@GrupaZefir.pl
Webdesign by Pluta.pl Group