W związku z realizacją projektu pt: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie technologii produkcji innowacyjnego papieru toaletowego nawilżanego”, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, firma PPHU „Wódkowski” – Andrzej Wódkowski zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci linii technologicznej do produkcji papieru nawilżanego toaletowego. Szczegóły dotyczące treści zapytania ofertowe znajdą Państwo w załącznikach.

pliki zapytania do pobrania: grupazefir_zapytanie_ofertowe.pdf
P.P.H.U. "Wódkowski", ul. Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin
tel./fax: 041 391 70 28
kom. 664 499 002
Zefir@GrupaZefir.pl
Webdesign by Pluta.pl Group